Photo by James Pond on Unsplash

TiTOL Strategia 2021–2023: “Kyllä TiTOL tekee oikeastaan aika paljon nykyään”

TiTOLin strategia vuosille 2021–2023 sisältää vision ja mission kirkastuksia sekä strategisten painopisteiden uudistuksia. Uusi strategia otetaan käyttöön saman tien.

Visio

Kattavasti IT-alan ainejärjestöjen ja opiskelijoiden tuntema ja arvostama organisaatio, jossa yhdessä rakennetaan laadukasta ja pitkäjänteistä yhteistoimintaa

Missio

TiTOLin missiona on tarjota hyvät edellytykset IT-alan ainejärjestöjen väliseen jatkuvaan yhteistoimintaan ja yhteydenpitoon

Strategiset painopisteet

1. TiTOL on linkki ainejärjestöjen välillä

TiTOL helpottaa ja mahdollistaa ainejärjestöjen välistä kansallista yhteistyötä viestimällä aktiivisesti TiTOLin ja jäsenten toiminnasta, tarjoamalla viestintäkanavia jäsenjärjestöjen väliseen  yhteydenpitoon sekä tukemalla konkreettista yhdessä tekemistä.

2. TiTOL on tunnettu
TiTOL on tunnettu jäsentensä keskuudessa reiluna, lähestyttävänä ja houkuttelevana toimijana.

3. TiTOLin toiminta on pitkäjänteistä

TiTOLin toimintaa tehdään pitkäjänteisesti ja läpinäkyvästi niin, että se houkuttelee aktiivisia toimijoita jatkamaan yhteistoiminnan kehittämistä ja tulevaisuuden rakentamista.

4. TiTOL järjestää laadukkaita tapahtumia

TiTOL järjestää laadukkaita, laajasti jäsenkuntaa palvelevia tapahtumia sekä on aktiivisesti tukemassa ATK-YTP:n järjestämistä sen jatkuvuuden ja laadun turvaamiseksi.