Vuoden 2024 hallitus


Puheenjohtaja

Loviisa Hurme (Dumppi ry)

Varapuheenjohtaja ja sihteeri

Melker Narikka (TKO-äly ry)

Rahastonhoitaja

Mari Karlsson (TKO-äly ry)

Viestintävastaava

Aleksi Pikkarainen (Asteriski ry)

Web-vastaava

Juho Kallijärvi (Linkki Jyväskylä ry)

Tapahtuma- ja yrityssuhdevastaavat

Eve Rosenberg-Kuutti (Luuppi ry)
Oskari Kolehmainen (Luuppi ry)