Yhdistyksen virallinen nimi: Tietotekniikan opiskelijoiden liitto ry

Liiton tarkoituksena on parantaa yhteistyötä alan opiskelijayhdistysten sekä niiden jäsenten välillä, edistää jäsenten opiskeluun liittyviä yhteisiä etuja, sekä vaalia ja kehittää alan opiskelijoihin liittyviä perinteitä.

Liitto toteuttaa tarkoitustaan seuraamalla alan opiskelijoiden opinto- ja sosiaalikysymyksiin liittyviä asioita sekä keskustelemalla ja tiedottamalla asianomaisille elimille. Liitto järjestää kokouksia,  seminaareja, neuvonta-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ja kampanjoita ja muita vastaavia tapahtumia sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.

Erityisesti liitto ajaa jäsenyhdistystensä yhtenäisyyttä ja keskinäistä yhteistyötä järjestämällä tapahtumia ja yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja -alustoja.