TiTOLin strategia vuosille 2024–2026 sisältää vision ja mission kirkastuksia sekä strategisten painopisteiden uudistuksia.

Visio

TiTOL on tunnettu ja merkittävä vaikuttaja IT-alan sidosryhmissä, kuten järjestöjen ja opiskelijoiden keskuudessa. TiTOL on linkki järjestöjen välillä, joka auttaa yhdessä jäsentensä kanssa rakentamaan laadukasta ja pitkäjänteistä yhteistoimintaa.

Missio

TiTOLin missiona on tarjota hyvät edellytykset IT-alan ainejärjestöjen väliseen jatkuvaan ja monipuoliseen yhteistoimintaan ja yhteydenpitoon.

Strategiset painopisteet

1. TiTOL on selkeä viestijä ja tunnettu tekijä.

TiTOL viestii jäsenistölleen aktiivisesti toiminnastaan ja alan ajankohtaisista asioista. TiTOL on aktiivisesti yhteydessä jäsenjärjestöihin ja henkilöjäseniin sekä näkyy jäsenjärjestöjen toiminnassa. TiTOL luo toiminnallaan kanavia jäsenjärjestöjen tiedonvaihdolle ja yhteistyölle.

2. TiTOL on merkityksellinen vaikuttaja tietoteknisillä aloilla.

TiTOL vaikuttaa alan koulutusta koskeviin kysymyksiin yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. TiTOL panostaa tietotaitoa lisääviin tapahtumiin ja sisältöihin kuitenkaan yhteistoimintaa ja verkostoitumista unohtamatta.

3. TiTOLin toiminta on laadukasta ja pitkäjänteistä.

TiTOLin toiminnan perustana on pitkäjänteisyys ja avoimuus, jotka yhdessä houkuttelevat aktiivisia toimijoita jatkamaan yhteistoiminnan kehittämistä ja tulevaisuuden luomista. TiTOL panostaa laatuun toiminnassaan määrän sijaan.