Vuoden 2020 hallitus


Puheenjohtaja

Kari Kuukka (Luuppi ry)

Varapuheenjohtaja ja sihteeri

Arttu Laitinen (Asteriski ry)

Rahastonhoitaja

Henrik Korhonen (Linkki Jyväskylä ry)

Yrityssuhdevastaava

Mila Katajisto (TKO-äly ry)

Tapahtumavastaava

Olli Keski-Hynnilä (TKO-äly ry)

Tapahtumavastaava

Loviisa Hurme (Luuppi ry)

Tiedotusvastaava

Sami Spets (Asteriski ry)