Vuoden 2020 hallitus


Puheenjohtaja
Kari Kuukka
Luuppi ry

Varapuheenjohtaja ja sihteeri
Arttu Laitinen
Asteriski ry

Rahastonhoitaja
Henrik Korhonen
Linkki Jyväskylä ry

Yrityssuhdevastaava
Mila Katajisto
TKO-äly ry

Tapahtumavastaava
Olli Keski-Hynnilä
TKO-äly ry

Tapahtumavastaava
Loviisa Hurme
Luuppi ry

Tiedotusvastaava
Sami Spets
Asteriski ry